Naša firma disponuje vývojovým centrom, ktoré umožňuje našim domácim aj zahraničným klientom navrhnúť a zhotoviť zariadenie podľa ich požiadaviek. Máme skúsenosti s navrhovaním a výrobou prototypových zariadení ako aj sériovo predávaných produktov. Každú výrobu zariadenia zabezpečujeme od nákupu komponentov cez výrobu  a osadenie plošných spojov až po odosielanie produktu.

Najvýznamnejšie vyvinuté projekty (od roku 2010):

 • Prototyp riadiacej jednotky pre ovládanie predných svetlometov LandRover
 • Riadiaca jednotka pre pohyb auta za účelom imitácie kmitania karosérie vozidla
 • Riadiaca jednotka a konštrukcia pre náučný model lietajúceho drona.
 • Riadiaca jednotka a konštrukcia pre ovládanie lineárneho vedenia za účelom reklamnej propagácie
 • Prototyp monitorovacieho autonómneho robotického zariadenia
 • Prototyp riadiacej jednotky pre úpravu spotreby výkonných benzínových motorov
 • Prototyp riadiacej jednotky umožňujúcej ovládať osobný automobil pomocou Smartfónu
 • Prototyp riadiacej jednotky a konštrukcie automatického ovládania spojky v osobnom automobile
 • Návrh a sériová výroba riadiacej elektroniky pre herného drona
 • Návrh a sériová výroba riadiacej elektroniky pre hernú platformu Base
 • Návrh a realizácia vysokonapäťového napájania pracovného drona
 • Prototyp trekovacieho zariadenia
 • iné